Over ons

Mikra is...
...een sportvereniging waarbij wordt gestreefd naar een ideale combinatie van fysieke inspanning en mentale ontspanning. Er is voldoende ruimte voor gezonde prestatie en competitie, maar dit is ondergeschikt aan plezier en recreatie. Dit zorgt voor een aangename, vriendschappelijke en verbonden sfeer waar wij veel belang aan hechten en waarin iedereen de kans krijgt om zich naar eigen niveau te ontplooien.
image-293022-Mikra_bestuur_060118_(500x293).jpg
Ons bestuur
Luc De Fré - Voorzitter / Financiën

GSM: 0495/58.02.39
E-mail: luc.defre@skynet.be
Jean-Paul Cordemans - Secretariaat / Financiën
† 06-02-2020

Dankjewel voor alles, JP.

Nadia Aptekers​​​​​​​ - Algemene coördinatie jeugd activiteiten / Secretariaat / Nieuwsbrief 

GSM: 0476/23.74.38
E-mail: nadia.aptekers@skynet.be
Phillipe Lenaertz

GSM: 0498/94.31.30
E-mail: phillipe.lenaertz@skynet.be
Rani De Fré

E-mail: ranidefre@hotmail.com
Gaëtan Gallez

E-mail: juuseke@hotmail.com
Jonas Haverals

GSM: 0496/97.16.76
E-mail: jonas.h93@hotmail.com
Bianca Van der Auwera - Grafisch ontwerper / Website / Nieuwsbrief

E-mail: bianca_vda@hotmail.com